អំពី RiikRiey.Com

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ RiikRiey.Com!

ចិត្ត​របស់​មនុស្ស​វាងវៃ តែង​តែ​ចំរើន​ចំណេះ​ឡើង ហើយ​ត្រចៀក​របស់​មនុស្ស​ដែល​មាន​ប្រាជ្ញា ក៏​ស្វះស្វែង​រក​ចំណេះ​ដែរ — សុភាសិត ១៨:១៥

RiikRiey.Com ជា Website ដែលផ្តល់នូវចំណេះដឹងពិតៗដល់កូនខ្មែរ ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលើផ្នែក ការសិក្សា អាជីវកម្ម បច្ចេកវិទ្យា និង បំណិនជីវិត។

ពួកយើងមានទស្សនវិស័យក្នុងការក្លាយជា Website ដែលល្បី និងល្អបំផុត ក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សា និងមហាជនដែលស្រេកឃ្លានក្នុងការអានរបកគំហើញ និងចំណេះដឹងថ្មីៗ។

គ្រប់អត្ថបទដែលយើងសរសេរ គឺផ្អែកលើគុណតម្លៃ៣ មានដូចតទៅ៖

  • អត្ថបទដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ
  • អត្ថបទដែលមានគុណភាព ហើយអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែជាវិជ្ជមានទៅលើអ្នកអាន
  • អត្ថបទមិនពាក់ព័ន្ធលើនិន្នាការនយោបាយឬការរើសអើងជាតិសាសន៍ឡើយ

RiikRiey.Com សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា មហាជននឹងពេញចិត្ត និងរីករាយក្នុងការអាននូវអត្ថបទដែលយើងបានសរសេរសម្រាប់ជាទាននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ!

RiikRiey.Com គឺជាប្រភពចំណេះដឹងថ្មីៗ សម្រាប់លោកអ្នក!