គោលការណ៍ទី១ ដែលនាំឲ្យកាហ្វេ Starbucks ជោគជ័យ

មនុស្សភាគច្រើន ប្រហែលជាដឹង និងឮពីរឿងរ៉ាវជោគជ័យរបស់កាហ្វេ Starbucks។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាហ្វេ Starbucks បានចាប់ផ្តើមបើកនៅឆ្នាំ ២០១៥ នៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ និងបើកសាខាទី២ នៅផ្សារអ៊ីអនភ្នំពេញ និងមានសាខាជាច្រើនត្រូវបានបើកជាបន្តបន្ទាប់ ជាមួយនឹងភាពជោគជ័យនៃការគាំទ្រពីអតិថិជនផងដែរ។

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យ Starbucks ជោគជ័យ?

Starbucks ជានិមិត្តរូបនៃអ្វីមួយដែលលើសពីកាហ្វេ – Howard Schultz

RiickRiey.Com សូមលើកយក គោលការណ៍ទី១ ក្នុងចំំណោមគោលការណ៍ទាំងប្រាំដែលនាំឲ្យ Starbucks ប្រែពីហាងកាហ្វេធម្មតា ទៅជាហាងកាហ្វេដែលពេញនិយម និងជោគជ័យ។

គោលការណ៍ទី១៖ ភាពជាម្ចាស់របស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ (Make it your own)

Starbucks បានបង្កើតនូវគម្រូនៃការគ្រប់គ្រងដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក គ្រប់ជាន់ថ្នាក់បញ្ចេញធ្វើការប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងគោលបំណងបង្កើតបទពិសោធន៍ល្អៗដល់អតិថិជន ។

មានកត្តា ៥ យ៉ាងដែល Starbucks បានប្រើដើម្បីឲ្យសម្រេចនូវគោលការណ៍ទី១នេះ៖

កត្តាទី១៖ ភាពរួសរាយស្វាគមន៍

នៅ Starbucks “ភាពរួសរាយស្វាគមន៍” គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដែលនាំឲ្យអតិថិជនដែលមកលើកទី១ មានអារម្មណ៍និងបទពិសោធន៍ល្អ ហើយការនេះគឺជាគ្រឹះដែលនាំមកនូវបរិយាកាសកក់ក្តៅ នៅក្នុងហាងសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ផងដែរ។ មួយទៀតនោះ “ភាពរួសរាយស្វាគមន៍” នេះធ្វើឲ្យអតិថិជន មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានសារសំខាន់ ដែលជួយឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនកាន់តែមានពន្លឺ (យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយរយៈពេលនៅពេលដែលគេចូលហាង Starbucks ដែរ) ។ គួររំឮកផងដែរថា ការស្វាគមន៍ដោយហៅអតិថិជនចំឈ្មោះ ដែលមើលទៅវាហាក់ដូចជាការតូច ប៉ុន្តែ វាមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់អតិថិជន។

កត្តាទី២៖ “ភាពប្រាកដប្រជា”

            នៅ Starbucks  ភាពប្រាកដប្រជា មានន័យថា ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន (តាមរយៈការស្វាគមន៍ ការសួរនាំ…) ការស្វែងយល់ពីតម្រូវការអតិថិជន និង ការឆ្លើយតបលើតម្រូវការអតិថិជន ។ ការផ្តោតលើការ ភាពប្រាកដប្រជាលើធាតុទាំង៣នេះ បង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទនងល្អជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួន។

កត្តាទី៣៖ “ការគិតគូរដល់អ្នកដទៃ”

អ្នកដែលធ្វើការនៅ Starbucks  គិតពីតម្រូវការរបស់ជុំវិញខ្លួន (អតិថិជន  អតិថិជនធំៗ អ្នកវាយតម្លៃ អ្នករួមការងារ ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងសូម្បីតែបរិស្ថាន) ជាជាងតម្រូវការរបស់ខ្លួន។ នៅថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ Starbucks  “ការគិតគូរដល់អ្នកដទៃ” មានន័យថា ការរគិតគូរអំពី សុខុមាលភាពយូរអង្វែងរបស់បុគ្គលិក  និងអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្រែដោយបុគ្គលិក ក៏ដូចជា ការរគិតគូរអំពីភាពប្រសើរឡើងរបស់ផែនដីផងដែរ។

កត្តាទី៤៖ “ភាពចេះដឹង”

បុគ្គលិកនៅ Starbucks ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្រឡាញ់នូវអ្វីដែលគេធ្វើ និង ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃទៀត។  មិនតែប៉ុណ្ណោះ បុគ្គលិកក៏ត្រូវបានជម្រុញឲ្យបំប៉នជំនាញកាហ្វេ និងចំណេះដឹងអំពីការបម្រើអតិថិជនផងដែរ។ ជាលទ្ធផល នៅពេលដែលបុគ្គលិកឆ្លងកាត់វគ្គបំប៉នរួចរាល់ គុណតម្លៃ ទំនុកចិត្ត និងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេទៅលើអ្នកដទៃ កាន់តែកើនឡើង។

កត្តាទី៥៖ “ការជាប់ពាក់ព័ន្ធ”

“ការជាប់ពាក់ព័ន្ធ” នេះមានន័យថា ការចូលរួមដោយសកម្មនៅក្នុងហាង ក្នុងក្រុមហ៊ុន និងក្នុងសហគមន៍ នៅពេលដែលមានផលិតផលនិងសេវាកម្មណាមួយបានបង្កើតឡើង។ បុគ្គលិកត្រូវសង្កេតមើលជុំវិញហាង ក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបទពិសោធន៍អតិថិជន និងអាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរឡើង ក៏ដូចជារកវិធីអភិវឌ្ឈខ្លួន ដើម្បីបំពេញបំណងអតិថិជនកាន់តែខ្លាំងជាមុន។

ប្រភព៖ BUSINESSSUMMARIES